Jsem těhotná!

Blahopřejeme – těhotenství je úžasným obdobím pro všechny ženy.

Protože máte epilepsii, musíte mít na paměti určité okolnosti a přijmout některá preventivní opatření.

Advice for Mothers with Epilepsy
Dotazy Vašemu lékaři
 1. Budou se epileptické záchvaty během těhotenství měnit?
 2. Co se stane, když dostanu v průběhu těhotenství záchvat?
 3. Měla bych po epileptickém záchvatu jet na pohotovost?
 4. Jak poznám, že by vaginální krvácení mohlo být příznakem něčeho vážného?
 5. Ovlivní má léčba miminko?
 6. Jaká je pravděpodobnost, že bude mít epilepsii i mé dítě?
 7. Existují potraviny, které mi pomohou lépe absorbovat kyselinu listovou?
 8. Budu muset podstoupit císařský řez?
 9. Budu moci své dítě kojit?
 10. Jak často bych měla během těhotenství chodit k lékaři?
 11. Spolupracujete s registrem EURAP (mezinárodním registrem těhotenství s epilepsií a/nebo s antiepileptiky)?

Mějte těhotenství pod kontrolou

Co musím udělat jako první?

Nejdůležitější je a udělejte to bezodkladně, kontaktovat svého neurologa a informovat ho, že jste v jiném stavu. Také je potřeba:

 • Pokračovat v užívání předepsaných léků proti záchvatům – způsob užívání měňte pouze na doporučení svého lékaře
 • Znát druh svých záchvatů a riziko jejich výskytu
 • Zaznamenávat si záchvaty i jejich spouštěče a nahlásit lékaři každou změnu
 • Mít na paměti, že se nyní staráte o sebe i své nenarozené dítě
  • Vyhýbejte se stresovým situacím
  • Jezte zdravě
  • Dopřejte si dostatek odpočinku a spánku
  • Vyhněte se alkoholu a kouření.

Zhorší se záchvaty, když jsem těhotná?

Většina žen s epilepsií má záchvaty během těhotenství stejně často jako jindy a některé mají dokonce záchvatů méně.

Bohužel u některých žen se v těhotenství frekvence záchvatů zvýší nebo se jejich průběh zhorší. Může to být způsobeno hormonálními, fyziologickými a dokonce i psychickými vlivy během těhotenství, včetně:

 • Způsobu, jak Vaše tělo reaguje na léčbu v důsledku hormonálních změn v těhotenství. Zvýšení ženských pohlavních hormonů způsobí rychlejší odbourávání některých léků proti záchvatům a sníží tím jejich účinnost.
 • Ranní nevolnosti, která může vyvolat vyzvracení užitých antiepileptik dříve, než má Vaše tělo možnost je plně absorbovat. To se může stát zejména během prvních 12 týdnů.
 • Změn hladin protizáchvatové medikace v těle, které souvisí se změnami Vaší hmotnosti. Během těhotenství je samozřejmé přibírat na váze. Protože zvyšující se hmotnost může hladinu léků ovlivnit, je možné, že Vám lékař předepíše vyšší dávku.

Strach o zdraví sebe i dítěte způsobuje stres a může vést k nedostatku spánku, který je známým spouštěčem záchvatů u mnoha lidí s epilepsií.

Dotazy Vašemu lékaři
 1. Budou se epileptické záchvaty během těhotenství měnit?
 2. Co se stane, když dostanu v průběhu těhotenství záchvat?
 3. Měla bych po epileptickém záchvatu jet na pohotovost?
 4. Jak poznám, že by vaginální krvácení mohlo být příznakem něčeho vážného?
 5. Ovlivní má léčba miminko?
 6. Jaká je pravděpodobnost, že bude mít epilepsii i mé dítě?
 7. Existují potraviny, které mi pomohou lépe absorbovat kyselinu listovou?
 8. Budu muset podstoupit císařský řez?
 9. Budu moci své dítě kojit?
 10. Jak často bych měla během těhotenství chodit k lékaři?
 11. Spolupracujete s registrem EURAP (mezinárodním registrem těhotenství s epilepsií a/nebo s antiepileptiky)?

Vaše miminko a epilepsie

Bude mít mé dítě epilepsii?

Dítě rodiče s epilepsií má jen mírně zvýšenou pravděpodobnost, že bude také mít epilepsii. Celkové riziko, že dítě bude mít neprovokované záchvaty, je 1% – 2% v běžné populaci a asi 6%, pokud rodič sám epilepsií trpí.

U Vašeho potomka je pravděpodobnější, že se u něj epilepsie rozvine, pokud Vaše epilepsie patří mezi geneticky podmíněné.

Pokud se obáváte, že by Vaše děti mohly mít epilepsii, poraďte se s lékařem o návštěvě genetické poradny. Pamatujte si – většina dětí s epilepsií dosáhne úplné kontroly nad svými záchvaty a vede normální život.

Jaká jsou rizika pro mé miminko, pokud otěhotním?

Epileptické záchvaty, i léky proti nim představují pro vyvíjející se plod určité riziko. Záchvaty během těhotenství mohou způsobit:

 • Předčasný porod
 • Potrat
 • Snížení srdeční frekvence dítěte a ovlivnění správného vývoje.

Kombinace antiepileptik v těhotenství zvyšuje pravděpodobnost kognitivní poruchy u dětí, ale zatím nevíme přesně, jak vysoké je toto při jednotlivých kombinacích léků.

Nicméně, kontrola záchvatů je během těhotenství nejdůležitější, protože rizika, která přinášejí nekontrolované záchvaty jsou vyšší než rizika spojená s jejich léčbou.

Jak mohu snížit pravděpodobnost vrozených vývojových vad?

Optimálně byste měly užívat kyselinu listovou ještě před početím.

Většina dětí se rodí s nízkou hladinou vitaminu K, který je životně důležitý pro srážlivost krve a působí proti vážnému krvácení. Některé léky na epilepsii, jako je fenytoin a fenobarbital, mohou riziko, že novorozenec bude mít nedostatek vitamínu K, ještě zvýšit.

Všechny děti v ČR při narození dostávají vitamín K a problémy s krevní srážlivostí jsou vzácné.

Jestliže užíváte léky, které mohou způsobit nedostatek vitamínu K, rozhodně konzultujte s lékařem případné změny v jejich užívání.

Co potřebujete vědět o valproátu

Co když beru valproát a chci otěhotnět?

Valproát je lék používaný k léčbě epilepsie. Zpravidla velmi účinně kontroluje záchvaty, jenže pokud máte epilepsii a během jeho užívání otěhotníte, Vaše dítě bude ohroženo vážnými vrozenými vývojovými vadami a vývojovými poruchami. Ani užíváním kyseliny listové toto riziko nesnížíte.

Přestože valproát není vhodný pro ženy, které by mohly otěhotnět, v některých případech může být jediným dostatečně účinným lékem, pokud jiné možnosti léčby selhaly. V takových případech jsou důležitá spolehlivá opatření k zabránění početí.

Pokud se žena užívající léky s látkou valproát rozhodne otěhotnět navzdory všem popsaným rizikům, musí si být plně vědoma vysoké pravděpodobnosti závažných vrozených vývojových vad a musí být připravena jejich eventuální výskyt akceptovat nebo řešit přerušením těhotenství.

Jaká jsou rizika užívání valproátu v těhotenství?

Ženy, které užívají valproát během těhotenství, by měly vědět, že:

 • Přibližně 10 dětí ze 100 bude mít vrozenou vývojovou vadu, ve srovnání s přibližně dvěmi až třemi dětmi ze 100 u žen běžné populace. Popsané vrozené vývojové vady jsou:
  • Spina bifida – rozštěpová vada neurální trubice, kdy se kosti páteře nevyvinou a neuzavřou správně
  • Obličejové a lebeční malformace – včetně rozštěpu rtu a rozštěpu patra, kdy je postižen horní ret nebo obličejové kosti
  • Malformace končetin, srdce, ledvin, močových cest a pohlavních orgánů
  • Problémy se sluchem nebo hluchota.
 • 30 až 40 dětí ze 100 bude mít neuropsychické vývojové problémy, např:
  • Vývojové opoždění chůze a řeči
  • Nižší inteligenci v porovnání s jejich vrstevníky
  • Špatné řečové a jazykové dovednosti
  • Problémy s pamětí.
 • Existuje zvýšené riziko autismu či poruch autistického spektra a zvýšené riziko poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Jak mohu získat další rady ohledně valproátu?

V únoru 2018 zavedla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) opatření ke snížení rizika vystavení nenarozených dětí valproátu. Většina zemí EU včetně ČR je implementovala. Neurolog má povinnost předat každé ženě s epilepsií v plodném věku, která užívá valproát nebo u které chce zahájit léčbu valproátem, písemnou informaci o výše popsaných rizicích. Žena každoročně stvrdí svým podpisem, že informacím porozuměla.

Co když při užívání valproátu zjistím, že jsem otěhotněla?

Pokud užíváte lék s obsahem valproátu a otěhotníte, nepřestávejte v jeho užívání, aniž byste se nejprve poradila se svým lékařem. Vaše záchvaty by se v opačném případě mohly zhoršit.

Pokud si myslíte, že jste těhotná, kontaktujte svého lékaře co nejdříve. Nadále bude předepisovat valproát jen v případě, že neexistuje žádný vhodnější způsob, jak u Vás epilepsii kompenzovat.

Porod a narození dítěte

Budu moci rodit spontánně?

Většina žen s epilepsií může mít normální porod a miminko přijde na svět porodními cestami.

Pravděpodobnost výskytu záchvatu během porodu je velmi nízká. Pokud se to přesto stane, nebrání Vám to pokračovat v normálním porodu, jakmile se lékařský tým ujistí, že jste Vy i Vaše miminko v pořádku. Pokud by existovaly nějaké obavy, mohou se lékaři rozhodnout uskutečnit porod dítěte císařským řezem.

Mohu snížit riziko záchvatu během porodu?

Naštěstí můžete pomoci snížit riziko záchvatu během porodu. Poradíme Vám jak:

 • Připravte se včas. Promluvte si se svým lékařem a porodníkem před plánovaným datem nástupu do porodnice, jak řešit záchvaty během porodu. Rozhodnutí, která s nimi učiníte, se stanou součástí Vaší složky v nemocnici a budou v den porodu k dispozici.
 • Vezměte si antiepileptika s sebou do nemocnice a užijte je v obvyklou dobu. Můžete požádat lékařský tým nebo svého partnera, aby Vám to připomněli.
 • Jestli máte naplánován císařský řez, ujistěte se, že Váš lékařský tým ví o lécích, které užíváte. Můžete je vzít před operací nebo si je nechat v případě nutnosti podat nitrožilně.
 • Nechte si píchnout epidurál na začátku porodu, pokud víte, že bolest u Vás může spustit epileptický záchvat.
 • Ujistěte se, že Váš lékařský tým si je vědom obvyklých spouštěčů Vašich záchvatů i způsobu, jak se jim můžete vyhnout, zejména pokud mezi ně patří emoční stres a nedostatek spánku.

Jestli cítíte nevolnost, požádejte včas o pomoc, abyste své protizáchvatové léky nevyzvracely dříve, než je Vaše tělo vstřebá. Je důležité pokračovat v obvyklé medikaci i v průběhu porodu.

Co potřebuji vědět o zvládání bolesti během porodu?

Máte mnoho možností, jak se s porodem vypořádat. Je vhodné si v dostatečném předstihu před datem porodu připravit porodní plán. Při přípravě porodního plánu zvažte následující body:

 • Podání epidurálu na začátku porodu může nabídnout silnou úlevu od bolesti, takže Vám umožní se trochu uvolnit a odpočívat.
 • Pethidin se v ČR v rané fázi porodu příliš nepoužívá. Pokud by byl použit, může bolesti ulevit, ale vysoká dávka pethidinu může být také spouštěčem záchvatů.
 • Přístroje TENS (transkutánní elektrická nervová stimulace) fungují tak, že zabraňují přenosu bolesti do nervových vláken a stimulují produkci endorfinů, přirozeně fungujících proti bolesti. Přístroje TENS se v raných fázích porodu osvědčily.
 • Mnoho žen považuje dechová cvičení, která se často učí na předporodních kurzech, za užitečná pro zvládání porodních bolestí. U některých žen s epilepsií může rychlé dýchání spouštět záchvat. Takové ženy by se měly nadměrnému dýchání vyhnout.

Nedoporučujeme porod do vody bez dozoru, v případě epileptického záchvatu riskujete utonutí.

Jakmile se miminko narodí

Musím po porodu upravit dávku protizáchvatové medikace?

Vzhledem k tomu, že Vaše těhotenství skončilo, možná budete muset změnit dávkování. Se svým neurologem si naplánujte, zda a jak dávky upravit a zda je vhodné sledování hladin léků v krvi.

Mohu své miminko kojit??

I pro maminku s epilepsií obecně platí, že může své dítě kojit, aniž by na něj mateřské mléko mělo škodlivé účinky. Vaše dítě bylo vystaveno antiepileptikům již během těhotenství a do mateřského mléka jich prostoupí zpravidla méně.

Více o kojení a mateřství u žen s epilepsií, včetně toho, jak se chovat bezpečně doma, jak pečovat o kojence, jak zajistit bezpečnost při záchvatech a o dalších opatřeních, se můžete dozvědět na stránce Jsem maminka.

Ať jste v kterékoliv životní fázi, máme pro Vás důležité informace…

Pathways-Small