Epilepsie u žen

Moment, kdy lékař diagnostikuje epilepsii, je významný pro život každého jednotlivce a naučit se s touto diagnózou žít, vyžaduje trochu času.

Ženy s epilepsií se musí potýkat se specifickými problémy. Je důležité o nich vědět a mít správné informace. Projděte si pozorně, co jako dívka či žena s epilepsií potřebujete znát o těhotenství, hormonálním zdraví, sexu apod.

Co potřebujete znát o epilepsii

Co je to epilepsie?

Epilepsie je onemocnění mozku charakterizované výskytem opakujících se epileptických záchvatů.

Ojedinělý záchvat zažije během svého života přibližně každý desátý člověk, ale to ještě neznamená, že musí mít epilepsii. Lékaři obvykle epilepsii diagnostikují pouze tehdy, pokud jste měli více než jeden záchvat nebo se domnívají, že se u Vás budou epileptické záchvaty velmi pravděpodobně opakovat.

Epilepsie se může projevit v každém věku a je častější, než si většina lidí uvědomuje. Postihuje přibližně jednoho člověka ze 100.

Co je to epileptický záchvat?

V našem mozku probíhá normální elektrická aktivita – jsou to naše neurony, které spolu komunikují.

Když však část mozku začne vytvářet excesivní a hypersynchronní výboje, které zasáhnou do jeho normální činnosti a znemožní běžnou komunikaci mezi mozkovými buňkami, projeví se tato abnormální aktivita epileptickým záchvatem.

Záchvatů existuje mnoho druhů. To, jak se epileptický záchvat u každého jednotlivce projeví, závisí na mozkové oblasti, ze které abnormální aktivita pochází, i na tom, jak daleko se v mozku rozšíří.

Proč mají někteří lidé epilepsii?

Mezi známé příčiny vzniku epilepsie patří:

 • Poškození mozku v průběhu života jedince – např. poškození způsobené úrazem, infekcí nebo cévní mozkovou příhodou
 • Odchylka ve vývoji mozku vzniklá ještě před narozením (tzv. prenatální)
 • Mozkové nádory
 • Genetické příčiny
 • V rozvojových zemích může epilepsii způsobit některá z parazitárních infekcí, např. neurocysticerkóza

U více než poloviny lidí s epilepsií se příčinu nepodaří odhalit. V současnosti se má za to, že určující roli při vzniku epilepsie hrají genetické faktory. Pokračující genetický výzkum se je snaží určit.

Jak probíhá léčba epilepsie?

Většině lidí s epilepsií je předepsána protizáchvatová medikace (ASM) s cílem zabránit epileptickým záchvatům. Jak již název napovídá, tyto léky neléčí epilepsii – pomáhají kontrolovat záchvaty.

Protizáchvatová léčba buď záchvaty úplně zastaví, nebo sníží jejich frekvenci a závažnost. Lékař možná vyzkouší několik druhů antiepileptik, nebo je bude kombinovat, než nalezne optimální řešení.

Pokud medikace nezabírá či nefunguje dostatečně dobře, specialisté zvažují další možnosti léčby. Mezi ně patří operace mozku, stimulace bloudivého nervu (VNS) nebo dodržování ketogenní diety.

Přes veškerou dostupnou léčbu se u zhruba 30 % lidí s epilepsií záchvaty potlačit nepodaří.

Hormony a epilepsie

Proč je epilepsie u žen jiná?

Být ženou s epilepsií není totéž jako být mužem s epilepsií. To je zvláště patrné v období, kdy dívka dosáhne plodného věku a stává se sexuálně aktivní.

Epilepsie může ovlivnit ženský pohlavní vývoj i menstruační cyklus. Ovlivňuje výběr antikoncepce, může mít vliv na plodnost. To vše je potřeba vzít v úvahu při plánování těhotenství a mateřství.

Co jsou to hormony a jak ovlivňují epilepsii?

Hormony jsou chemické látky v krvi, které řídí některé biologické procesy v těle. Víme, že ženské hormony estrogen a progesteron ovlivňují dráždivost mozku a mohou mít vliv na výskyt záchvatů.

Tyto hormony během života žen kolísají – v pubertě, během menstruačního cyklu, v těhotenství i v období před menopauzou. Ženy tento vliv často vypozorují.

Jak ovlivňuje epilepsii puberta?

Během puberty a po ní mohou být ovlivněny hladiny protizáchvatové medikace v krvi. To se může projevit změnami ve frekvenci výskytu záchvatů v určité fázi menstruačního cyklu. Pokud tomu tak je, lékaři musí upravit dávkování antiepileptik.

Některé dívky zjistí, že v pubertě záchvaty ustanou. U jiných se zase epileptické záchvaty s nástupem puberty objeví.

Dospívající musí pokračovat v užívání antiepileptik, které jim lékař doporučí. Pokud si náhle léčbu vysadí, mohou si přivodit epileptický záchvat nebo vyvolat život ohrožující stav známý jako status epilepticus.

I snížení dávky předepsané protizáchvatové medikace může způsobit problémy. Proto je užitečné s lékařem prodiskutovat všechny své obavy, včetně starostí ohledně vedlejších účinků léčby.

Co potřebuji jako žena s epilepsií vědět?

 • Druh Vašich epileptických záchvatů a rizika s nimi spojená.

Sledujte své záchvaty – poznamenejte, kdy k nim došlo a co mohlo být jejich spouštěčem. Veďte si kalendář záchvatů. Eventuelně Vám může pomoci některá z aplikací pro zaznamenávání záchvatů (např. Helpilepsy.org). Existují také přenosná zařízení, náramky – ta jsou na trhu relativně nová.

 • Sledujte, zda se záchvaty neobjevují v určité fázi menstruačního cyklu. Pokud tomu tak je, promluvte si s lékařem. Můžete mít tzv.  katameniální epilepsii.
 • Máte-li problémy související s intimním životem jako je nízká sexuální touha, poraďte se se s lékařem, zda to nemůže být způsobeno užíváním antiepileptik.
 • Uvědomte si, že je důležité pečlivě těhotenství plánovat. Doporučuje se, aby všechny ženy v plodném věku užívaly kyselinu listovou, i když se otěhotnět zatím nechystají.

Pochopení katameniální epilepsie

Co to je katameniální epilepsie?

Katameniální epilepsie je označení pro epilepsii, při které se záchvaty vyskytují významně častěji v určitých obdobích menstruačního cyklu.

U žen s tímto výskytem záchvatů v závislosti na fázi menstruačního cyklu existují některé postupy k jejich ovlivnění, které je možné vyzkoušet. Hledají se další, nové metody, jak těmto ženám pomoci.

Kdy k ní dochází?

Jako katameniální označujeme epilepsii se zvýšeným výskytem záchvatů v určité fázi menstruačního cyklu:

 • U některých žen se frekvence záchvatů zvyšuje těsně před menstruací nebo během prvních několika dní měsíčků. Předpokládá se, že je to způsobeno náhlým poklesem progesteronu v tomto období.
 • U jiných žen se frekvence záchvatů zvyšuje naopak uprostřed cyklu, v období ovulace. V tomto případě se odborníci domnívají, že problém způsobuje rychlý nárůst hladiny estrogenu.
 • U třetí skupiny žen se záchvaty vyskytují častěji ve střední až pozdní fázi cyklu (tzv. luteální). Bývá to, pokud nefunguje správně žluté tělísko (neprodukuje dostatečně progesteron) nebo nedochází k ovulaci.

Jak zjistím, jestli mám katameniální epilepsii?

Pokud si myslíte, že menstruační cyklus ovlivňuje výskyt Vašich záchvatů, můžete si vést deník a zaznamenávat si epileptické záchvaty i menstruaci po dobu dvou nebo tří měsíců. Poté požádejte svého lékaře, aby data zkontroloval.

Pokud lékař při nahlédnutí do Vašeho deníku odhalí zvýšenou frekvenci záchvatů během jedné z fází menstruačního cyklu, bude mít podezření, že Vaše epilepsie je katameniální a může navrhnout opatření k řešení.

Epilepsie a sex

Bude mít epilepsie vliv na můj intimní život?

Každý může mít občas problémy v sexuální oblasti a lidé s epilepsií nejsou výjimkou. Studie ukázaly, že až třetina žen s epilepsií má problémy v intimním životě, mezi něž patří:

 • nízký zájem o sex
 • potíže s dosažením orgasmu
 • bolestivý pohlavní styk způsobený vaginální suchostí nebo svalovými křečemi.

Komplexním příčinám intimních problémů a tomu, jak souvisí s epilepsií, ještě úplně nerozumíme.

Ovlivní léčba můj sexuální život?

Ženy s epilepsií se mohou cítit ohrožené záchvatem v době intimních okamžiků, častěji mají problém se sebevědomím a spíše z psychologických důvodů u nich klesá sexuální touha.

Je důležité se přijmout takové, jaké jste, a se svou epilepsií se smířit. Zdravé sebevědomí zlepšuje touhu navázat intimní vztah. Nebojte se mluvit se svým partnerem otevřeně.

Všechny léky na epilepsii mohou mít vliv na sexuální funkce, ale je to individuální. U některého léku zpozorujete, že Vám problémy přináší, zatímco jiný lék nemusí. Pokud máte obtíže, zeptejte se svého lékaře, zda můžete vyzkoušet jinou medikaci.

Mám se obávat záchvatů během pohlavního styku?

Obava ze záchvatu při sexu je pro některé lidi s epilepsií odůvodněná. Týká se to zejména těch, jejichž epileptické záchvaty bývají spouštěny vzrušením nebo fyzickou aktivitou. Je to výjimečné.

U většiny lidí s epilepsií není pravděpodobnost záchvatu v průběhu pohlavního styku vyšší než obvykle. Přesto je dobré si s partnerem promluvit o svých obavách a vysvětlit mu, co je třeba udělat, pokud během sexu epileptický záchvat dostanete. Dobrá komunikace vám oběma pomůže se s tímto strachem vypořádat.

Mohu vyřešit problémy, které mi epilepsie způsobuje?

Epilepsie může mít vliv na pohlavní život a pohlavní život zase ovlivňuje epilepsii. Mnoho lidí s dobře kompenzovanou epilepsií si užívá spokojeného sexuálního života. Sex pomůže uvolnit stres a pomáhá relaxovat i cítit se plnohodnotně, což vede ke snížení frekvence záchvatů.

Když jsou epileptické záchvaty pod kontrolou, lidé mívají lepší sexuální touhu a zpravidla netrpí problémy se vzrušením. Případné obtíže proto neignorujte. Řešení může být na dosah ruky.

Mluvit s lékařem o svých intimních problémech Vás může přivést do rozpaků, ale když budete mluvit otevřeně, lékař Vašim obtížím porozumí a pomůže je vyřešit.

Pamatujte – deprese, úzkost, únava a stres mohou také způsobovat potíže v intimní oblasti. V případě potřeby zvažte vyhledání pomoci u vyškoleného terapeuta.

Ať jste v kterékoliv životní fázi, máme pro Vás informace, které Vám pomohou…