Informace pro zdravotníky

Ženy s epilepsií se potýkají s některými odlišnými problémy oproti mužům s epilepsií. Ženy potřebují prodiskutovat znepokojující problémy se svým lékařem či lékařkou, zejména v období, kdy jsou v plodném věku.

Mezi témata, která ženy řeší, patří bezpečný a uspokojivý sexuální život, a když nastane správný čas, chtějí mít možnost počít, odnosit a porodit zdravé dítě. Ženy s epilepsií často hledají odpovědi na otázky týkající se vlivu léků a snižování rizik v souvislosti s:

 • prevencí početí
 • plánováním těhotenství
 • průběhem porodu a narozením dítěte.
Pathways-large

Na základě poznatků z reálné klinické praxe

Klíčem k úspěchu jsou znalosti. Zjistit, které informace by ženy s epilepsií uvítaly, a objevit nedostatky v jejich znalostech nám pomohl průzkum, který zahrnoval téměř 900 žen z celé Evropy.

Osobní zkušenosti těchto žen výrazně přispěly k vytvoření této webové stránky i při vypracování dalších nástrojů podpory. Cílem je dodat ženám s epilepsií dostatek sebevědomí, aby se dokázaly obrátit na svého lékaře s žádostí o podporu i potřebná doporučení.

Pokud žena rodinu neplánuje

Protizáchvatová medikace

Dospívající dívky s epilepsií si často všimnou změn frekvence výskytu záchvatů během puberty. Hormonální změny mohou ovlivnit hladiny protizáchvatové medikace v jejich krvi, ale i excitabilitu mozku. Navíc bývá v tomto období nejsilnější tlak vrstevníků. Potřeba být jako všichni ostatní svádí dívky v tomto věku k vysazení léků a nedodržování režimových opatření.

Z našich zkušeností vyplývá, že je důležité mladé ženy s epilepsií přesvědčit o nutnosti užívání léků tak, jak je lékař předepsal. Dávkování léků je někdy vhodné upravit v závislosti na probíhajících hormonálních změnách.

Nezapomeňte zdůraznit své pacientce, že nesmí léky náhle přestat užívat nebo si samovolně snížit jejich dávkování, aniž by to nejprve projednala s Vámi. Užitečné by bylo upozornit na možnost relapsu záchvatu, vyprovokování stavu status epilepticus i na riziko náhlého neočekávaného úmrtí při epilepsii (SUDEP).

Ochrana před otěhotněním

Pokud jde o volbu nejvhodnější antikoncepce, můžete svou radou ženě s epilepsií významně pomoct. Podělte se s ní o klady i zápory různých druhů antikoncepce a vysvětlete možné interakce s antiepileptiky.

Pro každou ženu a dívku s epilepsií v plodném věku je důležité:

 • vyhnout se antikoncepci, která může snižovat koncentraci antiepileptik v krvi a tím způsobit tzv. průlomové záchvaty, nebo při použití takové kontracepce je důležité upravit dávky protizáchvatové medikace
 • vědět, že některé léky proti záchvatům (tzv. induktory jaterních enzymů) mohou snižovat účinnost hormonální antikoncepce a tím zvyšovat riziko neplánovaného těhotenství – v takové situaci je nutné zvážit jiné formy prevence početí (např. nitroděložní tělísko)
 • vědět, že pro ženy ve fertilním věku, které užívají léčivé přípravky s obsahem valproátu, je ochrana před otěhotněním klíčová.

Z publikovaných dat je známo, že více než 40 % těhotenství je neplánovaných. Rozhovor o prevenci početí a významu časného plánování těhotenství je na místě u dívek a žen již při prvním kontaktu.

Kyselina listová

Na základě současných znalostí doporučujeme všem ženám s epilepsií ve fertilním věku užívat denně kyselinu listovou ve formě potravinového doplňku s obsahem 0,4mg, pokud lékař nedoporučí jinou dávku. Bez ohledu na to, zda těhotenství plánují či ne. Vysvětlení lékařem je zásadní pro pochopení pacientek, jak je to důležité.

Plánování rodiny

Snaha o početí dítěte může být pro ženu s epilepsií obdobím obav a starostí. Uklidňující podpora lékařského týmu je v tomto období zvlášť důležitá.

Nezapomeňte své pacientce zdůraznit, aby nepřestala užívat protizáchvatovou medikaci, i když zjistí, že otěhotněla. Každou změnu předepsaných léků potřebuje konzultovat se svým lékařem.

Pacientku bude vhodné ještě před plánovanou koncepcí informovat, zda se mohou její záchvaty během těhotenství zhoršit a zda by se mohly stát obtížněji kontrolovatelnými.

Pokud žena plánovaně neotěhotní v přiměřené době snah o početí, mohou se dostavit pocity zklamání. Poradenství a podpora lékařského týmu pomohou ženě s epilepsií vyhnout se zbytečnému stresu. Má smysl upozornit i na potřebu emoční podpory a doporučit vytvoření silné podpůrné sítě pro období, kdy se s partnerem o dítě pokouší.

V době, kdy Vaše pacientka začíná uvažovat o početí, máte příležitost prodiskutovat, jak je možné bezpečně zvýšit plodnost.

Upozorněte každou ženu s epilepsií, aby začala uvažovat o těhotenství s alespoň ročním předstihem, aby byl čas se na těhotenství optimálně připravit. Součástí přípravy by měly být tyto kroky:

 • zhodnocení podávaných léků, jejich výběr, dávky
 • optimalizace kontroly záchvatů, pokud je to možné, dosažení bezzáchvatovosti nebo alespoň kontroly ohrožujících záchvatů
 • užívání kyseliny listové
 • pokračování antikoncepce, dokud nebude vše předchozí splněno
 • Změní se epileptické záchvaty během těhotenství?
 • Jaká rizika představuje pro mé miminko protizáchvatová medikace?
 • Jaká rizika představují záchvaty pro mne a mé dítě (včetně rizika náhlého úmrtí) a co se stane, pokud během těhotenství epileptický záchvat proběhne?

To je obava mnoha žen, které mají epilepsii. Jejich obavy zmírní, když je ujistíte, že riziko narození dítěte s epilepsií je u většiny z nich proti běžné populaci jen nepatrně vyšší.

Ženy s epilepsií se často domnívají, že nemohou rodit spontánně. Pokud se během těhotenství nevyskytne problém a porodnický tým nemá důvod obávat se o bezpečnost maminky nebo miminka, není normální porod kontraindikován.

Ženám s epilepsií kojení obecně doporučujeme. Je důležité jim vysvětlit, že hladina antiepileptik v mateřském mléce je zpravidla nižší než jejich plazmatické hladiny, kterým bylo miminko vystaveno v děloze během těhotenství.

Péče o novorozence

Jak minimalizovat vystavení dítěte vlivu protizáchvatové medikace při kojení

 • Pokud matka užívá antiepileptika jednou denně, doporučte jí, aby je užívala na začátku nejdelšího spánku dítěte, tedy obvykle po kojení před nočním spaním.
 • Pokud užívá léky několikrát denně, je vhodné je vzít hned po kojení. Tak budou hladiny medikace v době dalšího kojení nejnižší.
 • Poraďte své pacientce, aby zvážila odsávání mléka a/nebo používání umělé výživy jako doplňku ke kojení. K nočnímu krmení se dá využít odsáté mateřské mléko, které podá někdo jiný doma, aby se maminka mohla vyspat. Jinou strategií je, že matce novorozence/kojence osoba podporující podá do postele na kojení. Po skončení kojení si dítě převezme, maminka může pokračovat ve spánku, a podporující zařídí odříhnutí, přebalení a uspání.
 • Doporučte pokračovat v užívání vitamínů pro těhotné, dokud žena kojí nebo pokud plánuje další dítě.

Bezpečně doma

Z rozhovorů s čerstvými maminkami s epilepsií víme, že je pro ně klíčové mít možnost dohledat spolehlivé informace o bezpečí doma.

V ordinacích a na klinikách je často shon, zkuste si však najít pár minut na rozhovor, jak doma dodržovat pravidla bezpečného chování. Sdílejte maminkám s epilepsií odkazy na tento web a poskytněte tato doporučení:

 • Pokud jste sama, přebalujte své miminko na úrovni podlahy, nikoliv na přebalovacím pultu.
 • Když jste sama, používejte k omývání dítěte houbičku, žínku, vlhčené ubrousky a koupejte ve vaničce jen tehdy, když je někdo s Vámi.
 • Na každé dětské židličce nebo houpačce vždycky použijte popruhy. To samozřejmě platí pro všechny maminky, nejen pro ty, které mají epilepsii.
 • Ke kojení si vytvořte prostor nejlépe na podlaze. Abyste měly pohodlí, využijte polštáře nebo měkké podložky.
 • Nikdy nenoste dítě, když zároveň držíte něco horkého, žehlíte, vaříte, používáte fén nebo jiné elektrické zařízení, které by mohlo v případě záchvatu způsobit zranění.
 • Jestliže je spouštěčem Vašich epileptických záchvatů nedostatek spánku, zkuste někoho požádat, aby pomáhal s nočním krmením. Pokud kojíte, zvažte odsávání mléka a/nebo používání umělé výživy jako doplňku ke kojení, které podá podporující, aby se maminka mohla vyspat. Jinou strategií je, že matce novorozence/kojence osoba podporující podá do postele na kojení. Po skončení kojení si dítě převezme, maminka může pokračovat ve spánku, a podporující zařídí odříhnutí, přebalení a uspání.
 • Kojit dítě v posteli je v pořádku, ale z bezpečnostních důvodů nenechávejte miminko v posteli v době spánku.
 • Mějte při sobě kontaktní údaje na lidi, které můžete telefonicky požádat o pomoc.

Jak po narození dítěte znovu (ne)otěhotnět

Žena si nemusí uvědomovat, že k opětovnému otěhotnění může dojít již tři týdny po porodu. Kojení a hormonální změny v prvních měsících po porodu mohou prevenci početí komplikovat. Každé těhotenství je samozřejmě důležité u ženy s epilepsií dobře naplánovat.

Novopečená maminka ocení Vaši pomoc při volbě optimální metody antikoncepce vhodné pro poporodní týdny. To je zejména důležité, pokud jako ochranu před početím používala hormonální antikoncepci.

Valproát: Co žena potřebuje vědět,

pokud užívá valproát a chtěla by otěhotnět?

Valproát může velmi účinně předcházet záchvatům, ale pokud žena s epilepsií během léčby valproátem otěhotní, představuje to pro jejího potomka vysoké riziko vážných vrozených vývojových vad a neuropsychických poruch. Užíváním kyseliny listové se toto riziko nesníží.

Ačkoliv léčivé přípravky obsahující valproát jsou pro ženy, které mohou otěhotnět, nevhodné, existují případy, kdy jiné možnosti léčby selhaly a valproát je jedinou účinnou volbou. Potom je třeba pacientku o rizicích informovat, vyplnit s ní předepsaný formulář, dát jí písemnou informaci a indikovat spolehlivou kontracepci, aby k početí nemohlo dojít.

Pokud se žena užívající valproát rozhodne otěhotnět navzdory všem vyjmenovaným rizikům, musí si být plně vědoma vysoké pravděpodobnosti závažných vrozených vývojových vad a musí být připravena jejich eventuální výskyt akceptovat nebo řešit přerušením těhotenství.

Jaká jsou rizika užívání valproátu během těhotenství

Ženy užívající valproát v těhotenství by měly vědět, že:

 • Přibližně 10 dětí ze 100 bude mít velkou vrozenou vývojovou vadu, v porovnání s přibližně dvěma až třemi dětmi ze 100 u žen v běžné populaci. Popsané vrozené vývojové vady:
  • Spina bifida – rozštěpová vada neurální trubice, kdy se kosti páteře nevyvinou a neuzavřou správně
  • Obličejové a lebeční malformace – včetně rozštěpu rtu a rozštěpu patra, kdy je postižen horní ret nebo jsou zasaženy i obličejové kosti
  • Malformace končetin, srdce, ledvin, močových cest a pohlavních orgánů
  • Problémy se sluchem nebo hluchota.
 • 30 až 40 dětí ze 100 bude mít neuropsychické vývojové problémy, např:
  • Zpoždění ve vývoji chůze a řeči
  • Sníženou inteligenci v porovnání s vrstevníky
  • Omezené řečové a jazykové dovednosti
  • Problémy s pamětí.
 • Existuje take zvýšené riziko autismu či poruch autistického spektra, stejně jako poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

V únoru 2018 zavedla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) opatření ke snížení rizika vystavení nenarozených dětí valproátu. Většina zemí EU včetně ČR je implementovala. Neurolog má povinnost dát každé ženě s epilepsií v plodném věku, která užívá valproát nebo u ní chce zahájit léčbu valproátem, písemnou informaci o výše popsaných rizicích. Žena jedenkrát ročně potvrdí svým podpisem, že informacím porozuměla.

Ať jste v kterékoliv životní fázi, máme pro Vás důležité informace…